Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je „pierwocinami Kościoła”. Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.

W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.

O godz. 9.00 Msza święta do Dzieciątka Jezus w intencji dzieci całej Parafii z udzieleniem  specjalnego błogosławieństwa najmłodszym Parafianom oraz matkom w stanie błogosławionym.

Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci – Ks. Proboszcz