Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ dzień 1 listopada to w kalendarzu liturgicznym Uroczystość Wszystkich Świętych – dlatego w piątek 1 listopada 2019 r. w Polsce nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy).