1.09.2018r. – Pielgrzymka kapłanów – Dzień Modlitw o uświęcenie duchowieństwa

Wrz 2, 2018 | aktualności

Kilkuset księży, zakonnicy, alumni śląskiego seminarium oraz wierni świeccy zgromadzili się w parafii Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich na Dniu Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa. Eucharystii przewodniczył abp Wiktor Skworc. W homilii podkreślał znaczenie świętości w życiu każdego kapłana.

Metropolita katowicki zauważył, że wszystkich w Siemianowicach gromadzi chęć dążenia do świętości. – Wasza tu obecność, kiedy gromadzimy się, aby się modlić za siebie nawzajem – o nasze uświęcenie – to wyraz tego dążenia – mówił. Apelował także o to, by „sięgnąć po oręż postu, aby ochronić siebie i Kościół; i naszych współbraci, których pokonały „ciągi” uzależnień i czas niewierności”.

Abp Skworc w homilii przestrzegał przed niegodnymi głosicielami Chrystusowej Ewangelii. – I w naszym Kościele lokalnym zdarzają się niegodni głosiciele. Niegodność płynąca z gromadzonej latami niewierności kończy się odejściem; ostateczną niewiernością Bogu i Kościołowi; odejściem w imię chorego pożądania, w imię naturalnego ojcostwa – mówił.

Hierarcha poruszył również temat krytyki duchowieństwa przez współczesny świat. – Ze względu na zdarzającą się egzystencjalną schizofrenię i standardy świat nas dziś krytykuje, a generalizując niesprawiedliwie oskarża i osądza; jako wypróbowanej metody używa instrumentu propagandy pisanej i filmowanej; krytykuje nas i to nie tyle za sam fakt, że odpowiedzieliśmy na powołanie Chrystusa, ile rączej za to, że nie odpowiadamy na nie stanowczo i radykalnie; i z tego powodu nie dość konsekwentnie objawiamy Jego zbawcze słowo i czyn, tym, do których zostaliśmy posłani – mówił.

Metropolita katowicki przypomniał, że kapłani otrzymali dary i charyzmaty. – Dzięki nim starajmy się być solą ziemi. Niezwietrzałą – mówił. – Zawsze – ilekroć czytam ten fragment ewangelii – przerażają mnie profetyczne słowa Jezusa o uczniach, którzy – stracili swoją tożsamość i właściwość, dlatego zostali porównani do zwietrzałej soli, która nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. I kiedy nieraz jesteśmy deptani przez ludzi – gdzieś na horyzoncie pojawia się myśl o procesach wietrzenia, utracie właściwości… I nasuwa się natrętne pytanie, czy te przyczynowo – skutkowe procesy toczą się w nas; czy toczą się we mnie?! – dodał abp Skworc.

Przywołał także receptę na taki stan rzeczy. – Procesy te można wyeliminować i odwrócić otwarciem na działanie Ducha Świętego, który zapala i wypala. To do nas – jak do Tymoteusza – zwraca się dziś apostoł Paweł: „…przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk”. Po tych słowach Paweł wpada w jakby „zaklinający ton” i apeluje do Tymoteusza: „zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, (w razie potrzeby) wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” – powiedział hierarcha.

Podczas homilii metropolita katowicki zachęcił także zebranych kapłanów, aby „znacznie bardziej i częściej stawiali siebie przed osądem Bożym”. – Instancją, przed którą musimy odpowiadać nie są mass media, które zrobiły z siebie trybunał, wyrokujących o przeszłości i teraźniejszości; ludzi podnoszą lub niszczą. Naszą miarą jest przyszły Sędzie i przy rozważaniu o własnym sądzie pierwsze pytanie musi brzmieć: Jak prawdziwy Sędzia osądzi moją teraźniejszą dezycję i każdą inną. Jurysdykcja prawdziwego Sędziego dotyczy każdego z nas bez wyjątku – mówił cytując Józefa Ratzingera.

Abp Skworc przypomniał także o tym, że Kościół ma zaufanie do kapłanów i „na wzajemnym zaufaniu budujemy dziś i jutro naszego lokalnego Kościoła”. – Jeśli jednak zastaje ono nadużyte – to strażnik Kościoła – biskup Rzymu i każdy episcopos – powinien reagować. Jasno i zdecydowanie – nie oglądając się na opinie szeptane czy pisane, przez takich, którzy nawet Papieżowi odmawiają charyzmatu nieomylności, bo już zawłaszczyli go dla siebie – dodał.

Podczas Eucharystii zgromadzeni w kościele kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie złożone w dniu święceń.

Kończąc Mszę św. abp Skworc podkreślił, że prezbiterium archidiecezji katowickiej cieszy się z nominacji ks. Grzegorza Olszowskiego na biskupa pomocniczego. Przytoczył także fragmenty testamentu ks. abp Szczepana Wesołego. „Może ks. Arcybiskup zgodzi się, aby pochować mnie w krypcie [kościoła św. Ap. Piotra i Pawła], a jeśli nie, to w grobie rodzinnym w Katowicach” – przeczytał abp Skworc.

Pielgrzymka kapłanów archidiecezji katowickiej z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa odbywa się zawsze w pierwszą sobotę września. Księża gromadzą się na wspólnej Eucharystii poprzedzonej konferencją. W spotkaniu biorą także udział zakonnicy posługujący na terenie archidiecezji katowickiej oraz alumni śląskiego seminarium. Całość spotkania kończy wspólna agapa.

Źródło: https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/pielgrzymka-kaplanow